تعرفه قیمت ها

برای تبلیغات پاپ آپ و پاپ باکس

تعرفه تبلیغات

ردیف نوع تبلیغ فقط موبایل فقط دسکتاپ موبایل و دسکتاپ ریدایرکتی لینک نرم افزار
پاپ آپ تماس بگیرید 70 ریال 70 ریال - ظرفیت تکمیل
پاپ باکس ظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل 25 ریال - ظرفیت تکمیل

تعرفه درآمد

ردیف نوع تبلیغ آی پی موبایلی آی پی دسکتاپ تبلیغات ریدایرکتی تبلیغات خارجی تبلیغات نرم افزاری
پاپ آپ 60 ریال 50 ریال 65 ریال 65 ریال -
پاپ باکس 15 ریال 15 ریال - - -